Werkwijze

Het proces

Na aanmelding wordt u op zo kort mogelijke termijn uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op uw klachten of problemen die reden vormen voor de aanmelding. Voorts wordt relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht. Indien gewenst wordt in een vervolgafspraak aanvullende informatie verkregen m.b.v. vragenlijsten (psychologisch onderzoek).

Na de intake en eventueel psychologisch onderzoek wordt in een adviesgesprek met u besproken wat de mogelijkheden zijn voor psychologische behandeling. Kenmerkend voor een behandeling in de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) is dat deze doelgericht en kortdurend is. De behandelduur ligt gemiddeld op 10 tot 12 gesprekken. Uiteraard is de concrete invulling en duur van de behandeling per persoon verschillend en o.a. afhankelijk van de reden van aanmelding en uw hulp vraag (wat wilt u bereiken o.a. middels de gesprekken). Zo kan er bijv. in overleg met u ook voor worden gekozen een deel van de behandeling middels zgn. e-healthprogramma’s te bieden. Desgewenst kunnen ook gesprekken online plaatsvinden. Gedurende de behandeling bespreken we regelmatig of we samen op de goede koers zitten. In sommige gevallen wordt in overleg met u en de huisarts besloten tot doorverwijzing naar specialistische zorg.

De behandeling is een samenwerkingsproces waarbij we in onderling overleg de frequentie bepalen van de therapie en bespreken welke behandelvorm het beste aansluit. De frequentie is in de regel eens per 14 dagen, maar kan worden aangepast aan uw behoefte variƫrend van wekelijks tot bijv. maandelijks. Binnen de BG-GGZ wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan behandeltechnieken, vanuit verschillende theoretische kaders om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij uw hulpvraag. Zo wordt er gebruik gemaakt van cognitieve (gedrags)therapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, clientcenterd therapie, psychodynamische therapie.