Tarieven

Tariefstructuur

Psychologiepraktijk K.E. Hijnen valt onder de Basis Generalistische GGZ. U dient te zijn verwezen door uw huisarts om voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Het aantal behandelminuten wordt in rekening gebracht. Een behandelcontact bedraagt in de regel 45 minuten. De NZA heeft een maximumtarief vastgesteld per behandelcontact. Per zorgverzekeraar is in de contracten vastgelegd voor welk percentage van dit maximum tarief de zorg aan u als client wordt geleverd. Maandelijks wordt het aantal behandelminuten en een specificatie waaraan dit is besteed, bijv. behandeling, diagnostiek of intercollegiaal overleg, bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. U ontvangt via uw zorgverzekeraar een overzicht, zodat de declaraties voor u inzichtelijk blijven.

De GBGGZ is in de basis kortdurende psychologische zorg, waarbij een behandelduur van 10 tot 12 behandelcontacten als uitgangspunt wordt genomen.

Niet alle zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat dan o.a. om problemen of klachten die het gevolg zijn van veranderingen in uw leven (zgn. aanpassingsstoornissen), burnout of overspanningsklachten. Voor deze zorg kunt u wel bij onze praktijk terecht. De kosten hiervoor zijn veelal voor uw eigen rekening, soms worden deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering.  Wij hanteren hiervoor een tarief van €115

Voor 2024 zijn er contracten met Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, Interpolis, De Friesland, Menzis, Anderzorg, Zorg en Zekerheid, VGZ, IZA, IZZ, Univé, CZ, Ohra, Deltaloyd, Nationale Nederlanden, ONVZ en Salland. In deze contracten zijn o.a. de tarieven vastgelegd waartegen de zorg door de psychologiepraktijk wordt geleverd. Dit tarief kan per zorgverzekeraar verschillen. Voordeel voor u als cliënt is dat de declaratie volledig¹ via uw zorgverzekeraar verloopt. Overigens geldt wel het wettelijk eigen risico van minimaal €385. Het wordt aangeraden toch uw polisvoorwaarden goed na te kijken, omdat enkele ‘goedkopere’ polissen bijv. psychologische zorg uitsluiten van vergoeding.

NB. voor 2024 zijn er met de volgende zorgverzekeraars geen contracten meer gesloten: VVAA, Ditzo, Caresq, Besured, Nat. Academie, Promovendum, Iptiq, ASR. Mocht u een zorgverzekeraar hebben met wie er geen contract is dan heeft dit gevolgen voor facturering, vergoeding en keuzevrijheid van behandelaar. Heeft u een restitutiepolis dan heeft u vrije keus in uw behandelaar. U heeft recht op vergoeding vanuit uw basisverzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u zien op hoeveel % restitutie u recht heeft, vaak ligt dit percentage tussen 90-100%. Heeft u een naturapolis kunt u nog altijd kiezen voor een behandelaar met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft, u heeft recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar stelt in de meeste gevallen een vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg, meestal rond 70% van de totale kosten van een behandeling.

¹ zgn. no shows, afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgemeld of waarop u niet verschijnt zijn uitgesloten van vergoeding en worden aan u in rekening gebracht.

Behalve voor psychologische zorg kunt u ook voor coachende gesprekken bij de praktijk terecht, bijv bij werkproblemen of hoe om te gaan met bepaalde situaties. Coaching is veelal ter voorkoming van het ontstaan van klachten (preventie). Het wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor coaching is € 115,00.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Download bijlage