Aanmelden

Procedure

U kunt zich aanmelden door het formulier onderop deze pagina in te vullen. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding zodra deze in behandeling is genomen. In de regel is dat binnen enkele dagen, mits op door de weekse dagen.

Op dit moment (dd 10-4-2024) nemen wij geen nieuwe aanmeldingen aan op onze wachtlijst. De wachttijd is opgelopen tot een ongewenste duur (> 4 maanden), welke wij niet meer verantwoord vinden.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist, een geldig verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs noodzakelijk. De bedoeling is dat u deze stukken meeneemt naar het intakegesprek.

Lees hier onze Privacy Verklaring

Uw rechten

BIG geregistreerde psychologen zijn verplicht zich te houden aan hun beroepscode.

Wettelijk zijn uw rechten beschermd door een uitgebreide regelgeving.

De belangrijkste zijn:
Beroepscode voor psychologen
Beroepscode voor psychotherapeuten
De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Informatie over deze regelgeving vindt u op de volgende website: www.psynip.nl

Mocht u een klacht hebben in verband met de therapie dan is dat altijd verstandig dit eerst met de therapeut zelf te bespreken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich voor meer informatie over de klachtenregeling wenden tot het NIP of de LVE: www.psynip.nl (tel. 020-4106222) en www.lve.nl (020-6673956).

Meld je hier aan