Psychologiepraktijk K.E. Hijnen

Erkende Psychologiepraktijk in Nieuw-Vennep

Uw therapeut

Mijn naam is Karin Hijnen. In 1997 studeerde ik af aan de universiteit van Leiden, waar ik ontwikkelingspsychologie volgde. Ik ben BIG geregistreerd.

Werkwijze

Na aanmelding wordt u op zo kort mogelijke termijn uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op uw klachten of problemen die reden vormen voor de aanmelding.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding zodra deze in behandeling is genomen.

Tarieven

U dient te zijn verwezen door uw huisarts om voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Hulp bij problemen

Angst
Assertiviteitsproblemen
Burn-out
Chronische ziekten
Depressie

Psychologe Karin Hijnen in gesprek via telefoon terwijl ze aantekeningen maakt in haar praktijk.

Identiteitsproblematiek
Karaktergerelateerde problemen
Onzekerheid
Overspannenheid
Psychosomatische klachten

Rouw
Stressklachten
Studiegerelateerde problemen
Trauma
Werkgerelateerde problemen

Een vrouwelijke psycholoog in een lichte, comfortabele praktijkruimte maakt aantekeningen tijdens een therapiesessie met een cliënt, waarvan de achterkant te zien is.

De psychologiepraktijk

Psychologiepraktijk K.E. Hijnen (KvKnummer 34343774) is een kleinschalige praktijk voor Basis Generalistische GGZ. In de praktijk is een BIG geregistreerde psycholoog werkzaam, Karin Hijnen.

De praktijk is gehuisvest in Medisch Centrum De Pionier. Er is een directe samenwerking met collega-psycholoog Susanne Durieux en er zijn samenwerkingsverbanden met de huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Met periodes is er een Piog (Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) in de praktijk werkzaam. Verder is er een uitgebreid netwerk aan collega-therapeuten in de regio en (para)medici. 

Heeft u vragen?

Denk bijvoorbeeld aan vragen met betrekking tot een specifieke behandeling of een specifieke reden van aanmelding. Bovendien staat het u vrij om te allen tijde contact op te nemen voor overige vragen en opmerkingen.

Lidmaatschappen

NIP
LVVP
PsyZorg
NVPO